Štefanija Mesarić kratek življenjepis in opis ustvarjanja in dejavnosti

Kaj mi pomeni pisanje pesmi?  Preprosto je težko definirati, kaj me žene, da pišem. Enostavno so trenutki, ki me ženejo, da jih spravim na papir. V otroštvu in mladosti so to bili veseli in žalostni trenutki, moji in od prijateljev.  S selitvijo v Slovenijo je nastopilo domotožje po Međimurju in domačih, ki so ostali doma. V kasnejšem obdobju pa so to na žalost trenutki slovesa.

Pesmi pišem  v slovenskem, hrvaškem in  v donje međimurskem narečju. Vsaka pesem izraža občutke in svoj trenutek, ki opredeli jezik v katerem je ta pesem napisana. Nekatere moje pesmi so bile objavljene v:

  • reviji “Paralele”, ki je revija za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Sloveniji, izdajatelj JSKD;
  • časopisu “Pušlek”, ki je glasilo kulturnega društva, izdajatelj HKDML in
  • zborniku ”Rešetari”, ki izdaja pesmi “hrvatskih pjesnika koji žive u dijaspori” izdajatelj KDL Rešetari.

Pišem pesmi in ustvarjam igre od kar pomnim, najprej v svoji domišljiji potem pa v družbi, saj smo jih s prijatelji iz ulice in sošolci redno uprizarjali. Da igro spravim na papir, pa me je mnogo kasneje navdihnil međimurski pisatelj dramskih iger Stjepan Škvorc in delo v dramski sekciji HKDM-LJ, ki jo vodim od leta 1997.

Sem ena  od ustanoviteljev in aktivnih članov Hrvaškega kulturnega društva Međimurje Ljubljana. V času od ustanovitve sem prevzemala različne naloge (predsednica in članica izvršnega odbora, podpredsednica društva, vodenje bilanc in računovodstva, organizacija prireditev in projektov, prijava projektov na različne razpise, vodenje dramske sekcije idr.) Ravno vodenje dramske sekcije je področje, ki me je sooblikovalo v mojem kasnejšem ustvarjanju, saj pišem dramske igre, primerne za amatersko gledališče, delam scenarije za izbrane dramske igre in jih režiram. Dramske igre ki smo jih uprizarjali, so vam na voljo na tej spletni strani.

“…s cvetičem si ti meni ograjeno…”

Štefanija Mesarić, rojena leta 1952 v Goričanu, Hrvaška. V Sloveniji živim in delam od 1970 leta. Srednjo ekonomsko šolo in višjo, smer računovodja, sem končala v Ljubljani. Sedaj sem upokojena in še vedno z veseljem ustvarjam naprej.