Štefranija Mesarić, dramska igra Neti žene so ne, kak so negda bile
dramska igra na kajkavskom dialektu

Neti žene so ne, kak so negda bile je dramska igra, komedija na kajkavskom dialektu. Pokazuje na činjenicu kako je u životu moguće na događaje gledati i sa komične strane. Navike su stvar tako odgoja kao i tradicije. Nove generacije međutim stvari vide drugačije od starijih generacija, jer se je svjet u međuvremenom promijenio. Pa tako mladi imaju ulogu u mjenjanju navika, pogotovo onih zastarjelih. Igra prikazuje kako je moguče reagirati kad nekad dođe do nesporazuma i uz humor i dobročudnost izgladiti ih te prihvatiti druge zajedno sa njihovima manje privlačnim karakteristikama.

Dramska igra Neti žene so ne, kak so negda bile nastala je 2007 godine. Odigrana na sledećim priredbama:

Majčin dan HKDML u Ljubljani i na Festivalu kazališnih amatera MŽ- KAM Prelog u izvedbi dramske sekcije HKDML 2008 godine.